ACMA d.o.o. Bosanska Krupa | acmadoo.com

Acma group je firma koja se već duže vrijeme bavi obradom i prodajom poljeprivrednih dijelova....


Brzina i kvaliteta usluge su naš prioritet...

Osnivanje i razvoj preduzeća


1996. godine Bešić Mirsad pokreće privati biznis u poslovnom prostoru porodične kuće od 18m2. Osniva "ACMA" d.o.o. Bosanska Krupa, preduzeće za proizvodnju, promet i usluge sa djelovanjem na području Bosne i Hercegovine. U kratkom periodu uspješnog poslovanja donosi odluku o proširenju i preseljenju svoje djelatnosti na drugu, veću lokaciju. Investira u poslovni objekat od 500m2 i proizvodno-skladišnu halu. Preseljenjem firme 2002 godine zapošljava još 9 radnika.
2011. godine Direktor društva "ACMA" d.o.o. Anel Bešić donosi odluku o dijeljenju preduzeća, te osniva "ACMA-GROUP" d.o.o. preduzeće za trgovinu i proizvodnju, a firma "ACMA" d.o.o. ostaje da se bavi domaćim i međunarodnim transportom. U narednim godinama firme bilježe konstantan porast prodaje svoje robe i usluga prevoza te povećanje broja zaposlenih. Ulaže u proširenje voznog parka i povećanje obima usluga prevoza na međunarodnom i domaćem tržištu.
2014. godine firma "ACMA-GROUP" d.o.o. počinje sa kupovinom mašina za obradu metala da bi u 2015. godini pokrenula proizvodnju za izradu dijelova CNC-glodanjem i CNC-tokarenjem te spajanjem tvrdim lemljenjem u novoizgrađenom proizvodno-poslovnom prostoru od 1070 m2 u Poslovnoj zoni "Pilana".

Vizija


Naša vizija je da postanemo vodeće preduzeće u zemlji i regionu poštujući najviše svjetske i europske standarde kvaliteta. Razvijaćemo naše proizvode i usluge i ulagati u opremu. Trudimo se da uspostavimo prijatno i podsticajno radno okruženje za dobrobit svih uposlenika, njihovu edukaciju, prefsionalizaciju u organizaciju. Želimo da budemo sinonim za kompaniju koja stalno postavlja više standarde kako u oblasti poslovanja, trgovine i investicaja, tako i u oblasti življenja šire društvene zajednice.

Misija


Naša misija je, podnuditi kvalitetnu i pravodobnu uslugu koja zadovoljava najzahtjevnije kupce u zemlji i inostranstvu. Naš imperativ je zadovoljiti najstrože europske i svjetske standarde u domeni trgovine i proizvodnje dijelova CNC-glodanjem i CNC-tokarenjem te spajanjem tvrdim lemljenjem. Težimo partnerskom odnosu sa kupcima i tržišnoj orijentaciji koja ne trpi improvizaciju i površnost.